Fransızca Tercüme Bürosu

Fransızca dili dünyanın en köklü ve konuşma oranı olarak da sayılı dillerinden biridir. Fransızlar, dillerine yabancı sözcükler katmamak adına oldukça kararlıdır. Bu yüzden de diğer dillere karşı mesafeli bir tutum içindedirler. Fransızca tercüme de bu yüzden Fransız kültürü ile ilişki olan tercümanlar tarafından yapılması daha kaliteli tercümelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde Fransa ile hem ticari alanda hem de turizm alanında önemli bir ekonomik bağ bulunmaktadır. Fransız toplumu için İstanbul ilgi çekici iken Türk toplumu için de Paris ilgi çekicidir ve en çok ziyaret edilen şehirdir. İki ülke arasındaki bu ilişki ağı da Fransızca tercüme isteğini arttırmaktadır. Bu noktada da Fransızca tercüme bürosu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Biz de uzman tercüman ekibimiz ile sizlerin yanınızdayız.

Fransızca dili Hint – Avrupa dil ailesinden Romen dillerinin alt biriminde yer almaktadır. Başta Fransa olmak üzere Fransız sömürgesi olan ülkelerde de Fransızca konuşulmaktadır. Fransızca şuan 29 ülkede resmi dil olarak kabul edilmektedir. Dünyada yaklaşık 200 milyon insanın Fransızca bildiği tahmin edilmektedir. Bunlardan 140 milyon insanı Fransızcayı anadil ya da ikinci dil olarak kullanırken 60 milyon insanın da farklı ülkelerden insan tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Ayrıca olarak da Avrupa Birliğinden elde edilen bilgilere göre üye olan 27 ülkeden 65 milyon insan anadil, 69 milyon insan ikinci dil olmak üzere 129 milyon insan da Fransızca konuşmaktadır. Avrupa Birliği üye ülkeler içinde Fransızca, İngilizce ve Almancadan sonra er çok konuşulan üçüncü dildir.

Fransızca Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekilenler

İster Türkçe Fransızca tercüme yapılsın isterse de Fransızca Türkçe tercüme yapılsın her zaman belirtilen konuya vurgu yapılmalıdır. Tercümede hedef ve kaynak dil ilkesine göre tercüman ile çalışmak tercüme işleminde geçerlidir. Mesela Fransızcadan Türkçeye çevirmede bir kullanım kılavuzu olsa kılavuzda tercümeyi yapacak tercüman hem teknik tercümeye hem de hedef dile hakim olan bir tercümana tercih edilmelidir. Çünkü tercümenin kullanılacağı yere göre de anlaşırlığı ve kalitesi ayarlanır ve bu şekilde de tercümede en doğru tercih yapılmış olunarak, tercümeden en yüksek verim alınır.

Fransızca tercümesinin yapılacağı belgenin nasıl istendiği de Fransızca tercümesinin nasıl yapılacağını belirler. Eğer Fransızca tercümesi vize evrakları için yapılıyorsa tercümenin Fransızca yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeler de tercümeye yapan yeminli tercümanın imza ve kaşesi bulunmaktadır.

Resmi diploma, sabıka kaydı, vekalet ya da sözleşme gibi evrakların çevirisinde noter tasdikli Fransız tercümesi yapılması gerekmektedir. Bu çeviride yeminli tercüman tarafından yapılıp, imzalandıktan sonra noterden onay alması gerekir.

Fransızca tercümesi yapılması en çok istenilen belgeler de şu şekilde sıralanabilir;

 • Pasaport
 • Sağlık sigortası
 • Poliçeler
 • Rezervasyon bilgileri

Belgeleri en çok tercümesi istenen belgelerdir. Ayrıca olarak da sözleşmeler, transkript, diploma, banka hesabı ve eğitim davetiyesi de tercümesi istenilen belgelerdendir. Bunların yanında da birçok belgenin de Fransızca tercümesi istenmektedir.

Fransızca Tercüme Fiyatları

Fransızca bir tercüme için en çok merak edilen Fransızca tercüme fiyatları konusudur. Fiyat konusunda da birçok belirleyici etken bulunmaktadır.

Fransızca tercüme de en çok istenilen tür acil tercümedir. Acil tercüme işlemlerinde bilinmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Fransızca tercümesinin çeviri kapasitesi bulunmaktadır
 • Acil tercümelerde daha çok mesai yapıldığı ve daha çok kişi çalıştığı için pahalıdır
 • Acil tercümelerde genellikle bölünerek çalışılır
 • Dil, ortak kelime havuzu çalışması yöntemi ile sağlanır
 • Editör kontrolü tercüme yapılırken yapılarak, tercüme zamanı kısaltılır

Acil çevirilerde bu durumların bilinmesi gerekir. Bunlar çeviri işleminin fiyatını belirler. Aynı zamanda da diğer çeviri türlerinde de bu şekilde durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda tercüme fiyatlarını belirlemektedir.

Ayrıca olarak da Fransızca tercüme fiyatları şu durumlara bakılarak da belirlenir;

 • Tercümesi istenilen belge hedef ve kaynak dil olarak ayrılır
 • Belgenin konusunun ve içeriğinin ne olduğu tespit edilir
 • Belgenin kaç karakterden oluştuğu ortaya çıkarılır
 • Belgenin ne zaman teslim edileceği belirlenir
 • Yeminli, noter tasdikli ya da apostilli tercümeden hangisi isteniyor belirlenir

Müşteriden bu durumlar öğrenilerek tercümenin fiyatı ona göre belirlenir.