Çince Tercüme Bürosu

Çince dili dünya üzerinde en çok konuşulan dilerin başında gelmektedir. Çin ülkesi oldukça fazla kalabalık bir nüfusa sahiptir ve ucuz iş gücü ile de dünya ekonomisinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Çin ülkesi dünyanın sayılı üreticilerinin başında geldiği için ülkemizin hem ithalat hem ihracatının yoğun olarak kullanılan ülkelerin başında gelir. Teknik, otomotiv, tekstil ve özellikle de medikal ürün ve alanlarında Çince tercüme işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Bu durumda da Çince tercüme bürosu üzerine iş düşmektedir. Dünya üzerinde Çince konuşan insan sayısı İngilizce konuşan insan sayısından bile fazladır. Çince, birbirinden tamamen ayrı bir dil olarak kabul edilecek pek çok farklı dil ve Çin alfabesinden oluşmaktadır. Bu nedenle de Çinceyi bir dil değil, bir dil olarak kabul edenler bulunmaktadır. Çince denilince ilk akla gelen Mandarin’dir. Çünkü Mandarin, dünya üzerinde yaklaşık 850 milyon insan tarafından kullanılarak, en çok insan tarafından kullanılan dildir. Çince olarak bilinen dil aslında Çin ülkesinde konuşulan diller için kullanılan genel bir terimdir. Dilbilimciler tarafından farklı diyalektlerin bulunduğu Çin ülkesinde konuşulan dilleri ayrı diller olarak kabul edilir. Bu diller birbirlerinden tamamen farklı olabilmektedir. Çince olarak bilinen dil genellikle Mandarin olmaktadır. Mandarin dili dünya üzerinde ve Çin ülkesi de dahil 836 milyon insan tarafından konuşulan bir dildir. Mandarinden sonra kullanılan diğer diller de Wu, Kantonca, Min, Jin, Xiang ve Hakka gibi dillerdir.

Çince Tercüme

Çin dilleri konuşulduğu yere göre farklı lehçelerde olmaktadır. Bu nedenler Çince tercüme yapmak kolay bir işlem değildir. Bu yüzden de eksik ve anlaşılmaması gibi sorunlarla karşılaşmamak için Çince dilinin konuşulduğu bölgeye göre yerelleştirme hizmetleri sağlanmaktadır. Çince Türkçe tercüme ya da başka bir hedef dilde tercüme işlemi yapılması için ilk olarak hangi lehçede işlem yapılacağı belirlendikten sonra tercümesi yapılacak belgenin içeriği yani konusu belirlenmelidir. Tercümesi yapılacak belgenin lehçesi ve konusu belirlendikten sonra lehçe ve konuda uzman olan tercümana, tercüme işlemi verilir. Ülkemizde birçok belge türünde Çince çeviri işlemi yapılmaktadır. En çok tercümesi yapılan Çince belgeleri pazarlama, hukuk, medikal, tıp, sanayi, tekstil, teknik ve sözleşme belgelerinde istenmektedir. Çin ekonomisinin gelişmesi ile birlikte dünya dili İngilizceden daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz ile de ekonomik olarak ilişkiler kurmasıyla da Çince dili ülkemizde de Çin diline duyulan ihtiyaç artmıştır. Makine kurulum, eğitim ve yeni pazar alanlarında Çince tercüme sık sık tercih edilmektedir. Resmi kurumlarda en çok yapılan tercümelerde şöyledir;
 • Noterlerde yapılan Çince tercümanlarda vekalet ya da alım satım işlemlerinde yeminli Çince tercüman gereklidir
 • Tapuda Çince tercümanlarda gayrimenkul alım satımlarında satış Çince tercüman gereklidir
 • Adli davalarda Çince tercümanlarda Çince bilen biri olsa dahi yeminli Çince tercümanı gereklidir
 • Hastanede Çince tercümanlarda tıbbi tedavilerde hasta rızası için yeminli Çince tercüman gereklidir
 • Nikahta Çince tercümanlarda evlenenlerden biri Çince dışında bir dil bilmiyorsa yeminli Çince tercüman gereklidir
İşlemleri resmi kurumlarda en çok tercih edilen Çince tercüme işlemleridir. Bu tercümelerde de uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Kurallar yukarıda sayıldığı gibidir. Bu tercüme işlemlerinin yanında da makine kurulumunda (yurt dışında alınan ürünün kurulumunda), eğitim verilen kişiler için ya da eğitimi veren kişi ya da iş takibi gibi alanlarında da Çince tercümanına ihtiyaç duyulmaktadır. Çince tercümede noter tasdikli tercüme için yeminli tercüman ve yeminli tercümanın imza ve kaşesine gerek duyulmaktadır. Noter ücretinin belirlenmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar;
 • Sayfa başı
 • Kelime sayısı
 • Satır sayısı
Durumlarına göre Çince tercüme noter tasdikli fiyat belirlenmektedir.

Çince Tercüme Fiyatı

Çince tercüme fiyatı belirlenirken bazı hususlar göz önünde tutularak, belirlenmektedir. Bu hususlar ve fiyatları tercüme büroları tarafından ayrı ayrı olarak yapılsa da aşağı yukarı bütün bürolarda fiyatlar aynıdır. Çince çeviri ücretleri belirlenirken göz önüne alınarak ücretlerin belirlendiği hususlar şu şekilde sıralanır;
 • Tercüme işinin yapılacağı yer
 • Tercüme yapılacak belgenin konusu
 • Tercümenin kaç kişiye yapılacağı
 • Tercümenin ne kadar süreceği
Durumları göz önünde bulundurularak, bir fiyat belirlenir.