Arapça Tercüme Bürosu

Arapça konuşulan ülkeler denilince akla Ortadoğu ve Arap ülkeler gelse de Arapça sadece bu bölgelerde konuşulmaz. Arapça dilini kullanan birçok Afrika ülkesi de kullanmaktadır. Moritanya, Sudan, Somali, Çad, Bahreyn, Kuveyt, Tunus ve Suriye gibi birçok Afrika ülkesi Arapça konuşur. Bu yüzden de Arapça tercüme ihtiyacı oldukça fazladır. Dünya üzerinden yaklaşık 400 milyon insanın Arapça dilini kullandığı düşünülür. Ayrıca olarak da Arapça dili en çok kullanılan diller arasında altıncı sırayı almaktadır. Bunun yanında da son yıllarda Arapça adından oldukça fazla söz edilir. Ülkemiz Arap ülkeleri ile ticari, turizm ve ekonomik faaliyetler ile bir ilişki kurduğu düşünülürse Arapça Türkçe tercüme ihtiyacı en üst seviyededir. Arapça, tercüme dilleri arasında en çok talep edilen dildir. Bunun yanında da en zor tercüme dillerinden de biridir. Kurumsal tercüme şirketlerinde Arapça yeminli tercüman bulundursa da bunu gerçekleştiremeyen şirketlerde Arapça Tercüme Bürosu ile ortaklık kurmaktadır. Arapça konuşulan ülkelerde lehçe farlılıklar görülür. Ve dilin birçok bölgede kullanılması da Arapça tercüme işini zorlaştırmaktadır. Bu durumda Arapça için tercümelerde belirli bir standart yakalamayı ve kaliteli tercüme yapılmasını zorlaştıran en büyük nedenlerdendir. Bu duruma ek olarak eleman yetersizliği, teknik yetersizlikler ve müşteri memnuniyetsizliği de gibi durumlarda tercümeyi iyice zorlaştırmaktadır. Arapça tercüme işinde ülkemizde yetişmiş, işini iyi yapan birçok tercüman bulunmaktadır.

Arapça Türkçe Tercüme

Arapça Türkçe tercüme yapılacak belgelerin ilk olarak uzmanlık alanına göre belirlenmesi ve konu hakkında teknik donanıma sahip çalışanlarla ilerletilmesi gerekmektedir. Örneğin Suriye’de kullanılan Arapça dili ile Sudan’da kullanılan Arapça dili arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden de kaliteli bir Arapça tercüme yapılması zorlaşmaktadır. Ülkemizde Arapça tercümeye duyulan yoğun ilgi için kalifiyeli eleman ihtiyacını tespit eden birçok üniversite de Arapça çeviri ihtiyacı için farklı bölümler açmaktadır. Arapça sözlü ve yazılı tercüman ihtiyacı açılan bu bölümler ve programların hedefi, Türkçe ve Arapça dil bilimini geliştirmektir. Türkçe Arapça tercüme için her iki dilin de kültürü ve kurumları hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Ayrıca olarak da tercüme dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimi olması da çok önemlidir. Aynı zamanda da alınan eğitimin pratikte de yapılması Arapça tercümede en çok ihtiyaç duyulan kısımdır. Sosyal bilimler, ekonomi, pazarlama, siyaset bilim, edebiyat, bilişim teknolojileri ve tarih alanlarında bilgi sahibi olan elemanlara duyulan ihtiyaçta zaman geçtikte daha çok ihtiyacı duyulmaktadır. Tercüme Bürosu da bu ihtiyaçları karşılayacak bilgi birikimi ve donanıma sahiptir. Bu bilgi birikim ve donanıma sahip olan elemanlar iki ülken arasında bir kültür köprüsü vazifesi görecek ve bu elemanların da kendilerine olan güvenini arttırmasını sağlayacaktır. Tercüme alanında kuramsal ve eleştirel bir bilgi birikimi oluşturmak çok önemlidir. Bunun yanında da alınan eğitimin sadece teknikte kalmayarak, pratiğe de dökülmesi de bu iş için en fazla ihtiyaç duyulan kısmıdır. Bu ihtiyacın yanında da sosyal bilimler, siyaset bilimi, edebiyat, pazarlama, bilişim teknolojileri, edebiyat ve tarih alanlarında bilgi sahibi olan elemanlar yetiştirmek de ülkemiz için çok önemlidir. Bu bilgi, birikime sahip elemanlara Arapça tercümede de ihtiyaç duyulmaktadır. İki ülke arasında kültür köprüsü oluşturacak bu bilgi, birikime sahip elemanların kendileri güveni de artar.

Arapça Tercüme Teknikleri

Türkçe Arapça tercüme yapmak, diğer tercümeler arasında en zorlayıcı olanıdır. Bu zorluğun tek sebebi Arapça ve Türkçenin farklı karakterlere ve yapılara sahip olmasından kaynaklanmamaktadır. Bu durumun birçok ana nedeni bulunmaktadır. Bu yüzden Türkçe Arapça ya da Arapça Türkçe tercümesi yaparken Arapça Tercüme teknikleri bulunmaktadır. Tercümeyi yapacak tercümanın bu zorlukları önceden fark ederek, bu zorluklara karşı kendini hazırlaması gerekmektedir. Böylelikle de Arapça Türkçe tercümesi yaparken nasıl zorluklarla ya da sorunlarla karşılaşacağını ve bunların temelinde nelerin olduğunu bilir. Bu da tercümanın ayrıntılar için boğulmamasını önler. Arapça tercüme teknikleri cümleler ile belirlenmektedir. Arapça cümleleri gramer yönünden iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar;
  • Fiil cümlesi
  • İsim cümlesi
Arapçada bir cümle isimle başlıyorsa isim cümlesi, fiil ile başlıyorsa da fiil cümlesidir. Yapılacak tercümelerde de bu duruma dikkat edilmelidir. Arapça tercüme fiyatları da bu işlemlere göre farklılık gösterir.