Apostil Tercüme

Apostil tercüme ile resmi bir belgenin yabancı bir ülkede kullanılması için belgenin geçerliliği ve kaynağının belgelendirilmesi anlamına gelir. Apostil belgesine yani kamuya açık belgeler, evlilik, doğum veya ölüm sertifikaları olabileceği gibi ticaret sicilinden alıntılar, kurumsal sözleşmeler ve sigorta poliçeleri gibi ticari belgelerde olabilirler.

Apostil yani Lahey Sözleşmesi’nde taraf olan ülkelerden birinde düzenlenmiş olan resmi evrakların sözleşmeye taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olması amacıyla belge üzerine konulan özel kaşeye denir. Lahey sözleşmesi ile sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaşlarının sözleşmeye taraf devletlere sunacağı resmî belgeler de konsolosluk onayı yerine Apostil onayının yeterli olduğu kabul edilmiştir. Apostil kaç günde çıkar konusunda kısa bir süre içerisinde çıkartılır.Apostil Tercüme Neden Gerekir?

Uluslararası etkileşimlerin artması ile birlikte herhangi bir ülkeden alınan kamu belgelerinin başka bir ülkede geçerli olması ihtiyaç haline gelen bir durumdur. Tüm bu ihtiyaçlara çözüm getirilmesi amacıyla Apostil tasdikli tercüme onay işlemleri sözleşme ile yasalaştırılmıştır. Belgelerin tasdiklenmesi için öncelikle Apostil tercüme işlemlerinin yapılması gerekir. Hangi ülkede geçerli olması isteniyorsa o ülkenin resmi diline tercümesi yapılan evrakın noterde onaylanması gerekmektedir. Bu belgenin gereklilikleri göz önüne alınarak alanında yetkin ve profesyonel kişilerce Apostil tercüme yapılır.

Bir kamu belgesinin başka bir ülkede geçerli olabilmesi adına Apostil tasdikli olan tercüme ile istenen ülkenin lisanına tercüme edilmesi gerekir. Böylece ilgili makamlara onaylatılan belgeler istenen ülkede ibraz edilebilir. Apostil tasdikli tercüme için yeminli tercüme hizmeti veren tercümanlardan destek alınır ve bağlı oldukları noterden evrakın onayı yaptırılır.

Apostil Tercüme Hangi Alanda Gerekir

Apostil tercüme hangi alanda gerekir konusunda genel olarak yurt dışında kullanımlar için kişisel belgeler veya ticari şirket belgelerinde alınır. Örnek olarak vekaletler, imza sirküleri, ticari sicil, doğum belgesi, resmî gazete, evlilik evrakları, nüfus kaydı, sicil kaydı, ehliyet gibi belgelerde alınabilmektedir. Kullanacağınız kurumun isteğine göre elinizdeki evraka Apostil onayı aldırabileceksiniz.

Evraklarda tercüme öncesi ve sonrası alınabilmektedir ve bir tercümenin Apostil tasdikli tercüme olabilmesi için önce yeminli tercüman tarafından çevrilere imzalanması ve ardından noter onaylı hale getirilmesi gerekir. Tercüme ofisi tarafından sağlanan Apostil tercüme hizmetleri tamamen profesyonel şekilde yapılır ve böylece bir belgenin gerçek olduğunu onaylayarak yabancı ülkelerde yasal olarak geçerliliği sağlanan belge onay işlemi haline getirilir.

Apostil Tercüme Nasıl Yapılır?

Apostil tercüme nasıl yapılır için çevirisi resmî belgenin sistemde doğrulanması ile başlar. Bununla birlikte doğru ve hatasız yapılan çeviriler kaymakamlık, valilik ve noterin ortak çalışması ile Apostil onaylı çeviriler birçok yerden geçer ve hazırlanır. Noter yeminli yazarlar tarafından çevirisi sağlanan resmî belge kaymakamlık veya valilik tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra Apostil onayının yapılacağı noter eğer ilçede ise evrakların tasdik işlemleri kaymakamlıklarca yapılır.

Örnek olarak bir diplomanın başka ülkelerde geçerliliği isteniyorsa yeminli tercümanlar çevirir, yeni lisansındaki diplomalar noterlerde onaylanır ve kaymakamlıklarca tasdik edilir. Belgelerin tasdiklenmesi için tercüme işlemleri tamamen tamamlanmış olur.

Apostil Tercüme Yapılan Belgeler Nelerdir?

Apostil tercüme yapılan belgeler nelerdir konusunda bazı belgeler ÖSYM belgesi, diploma, kimlik belgesi, evlilik belgesi, ticari evraklar, vekaletname, mahkeme kararı, doğum belgesi gibi noterin bulunduğu konuma bağlı olarak tasdik kaymakamlık veya valilikler tarafından yapılabilmektedir. Lahey anlaşması ile yasal hale gelen Apostil, neredeyse birçok ülke tarafından kabul edilen ve uluslararası alanda oldukça önemlidir. Bu sebeple uluslararası düzeyde gerekli olan bu tercümanlık hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz

Bizimle İletişime Geçin

0530 519 60 99